Chưa được phân loại

tieng Phap

tieng Phap

Nhân ngày sách Việt Nam 21/4 mình gặp nhiều ý kiến, chia sẻ bàn luận về chuyện đọc sách song nhớ mãi các bài báo “đọc sách và học tập suốt đời”, hay ” văn hoá đọc và tự học”…

Ngày Sách Việt Nam 21/4, ngày toàn quốc phát động phong trào đọc sách, hình thành thói quen đọc sách, phát triển văn hóa đọc, hình thành thói quen tự học và học tập suốt đời.

Mối liên hệ Sách – Tự học – Học tập suốt đời đã có ngàn năm rồi. Vậy đâu là điều khiến chúng ta tâm đắc nhất?

Show More

Related Articles

Trả lời

Close